Aparadors / Buffets 

L'equip de decoradors de Mobles Magrinà es manté en constant formació dins el món del moble, assistint a les més presigioses fires del sector per oferir-li les millors solucions a les seves nessesitats. 

BAIXMODULS