Menjadors

L'equip de Mobles Magrinà es manté en contant formació dins el món del moble, assistint a les més presigioses fires del sector per oferir-li les millors solucions a les seves nessesitats. 

SISAM 

BAIXMODULS  

BAIXMODULS - VITRINES

BAIXMODULS - TAULES DE TV

MONRABAL

LAGRAMA

CIURANS